Vi bruger Cookies!     

         
 X     
triv

Birgit Plaugmann
 

Om Hypnose og hypnoterapi:    
Hypnose og hypnoterapi
er to behandlingsformer som gennemføres, mens du er i en hypnotisk tilstand, oftest kaldet ”i hypnose”.  
Hypnosetilstanden skabes ved en induktion.
Jeg bruger ofte en lyninduktion. Du følger min hånd med øjnene, mens jeg sænker den foran dit ansigt, indtil dine øjne er lukkede. 
Hypnosetilstanden fordybes ved at jeg guider dig til fysisk afslapning i nogle minutter. 
Som ny klient hos mig får du en Mini-hypnose - en kort, afslappende hypnose i nogle få minutter. Du fortæller, hvordan du oplevede hypnosetilstanden. Mini-hypnosen gentages, til du er tryg ved at arbejde med dit emne/problem i hypnosetilstand.
Hypnose er forslag eller instruktioner, som du passivt modtager.
HypnoTerapi er terapi, hvor du og jeg i en dialog finder frem til og skaber de forandringer, du ønsker dig. Der indgår relevante suggestioner ud fra det forløb, du er i.
Forestil dig, at du er skuespiller, og jeg er instruktør. Jeg guider dig gennem en form for drømmetilstand (hypnosen), hvor dit liv og dine temaer er styrende for forløbet.
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfff

En session med hypnoterapi:  
Samtalen før
hypnoterapi fokuser på din tryghed og på dine ønsker.
I samtalen bruger jeg både psykoterapi og coaching, så du får indsigter og afklaring omkring dit mål. Jeg danner mig et billede af din indre forestillingsverden, dine værdier og din livsforståelse, mens jeg får viden om dit liv, så du vil blive forstået på den bedst mulige måde under hypnoterapien.
Du bliver også informeret om hypnoterapi og de metoder, du vil opleve i behandlingen.

Hvad får du ud af hypnoterapi?  
Du får mulighed for at slippe fri af et problem, som påvirker eller styrer din dagligdag. Det kan være tilstande af angst, ensomhed, forkertheds følelse, uforløst sorg, selvværdsproblemer og mistrivsel og det kan være problemer som fobier, dårlige vaner og smerter.  
Under hypnoterapien guider jeg dig eksempelvis tilbage til det tidspunkt, hvor problemet første gang opstod. Vi taler om problemet og søger at opløse det gennem processer, der kan indebære gestaltteknikker, støtte til ”det indre barn”, tilgivelse og integration af et healet, indre barn, kognitiv træning. Problemet kan også bearbejdes mere abstrakt gennem metaforer og ressourcestyrkning. Under hypnoterapien kan et tungt problem til tider vise sig at blive opløst hurtigt, modsat kan en lettere problemstilling vise sig at bunde i dybere lag.
Du kan også vælge hypnoterapi til at give dig større klarhed, overblik og glæde.
Jeg arbejder kreativt, når jeg søger at tilpasse scenariet, humoren, livsforståelsen og sproget til dig, så du føler dig tryg og forstået. Du får egostyrkning, og inden vi slutter får du en aftalt sætning til brug i selvhypnose - et godt redskab, du bruger hjemme.
Behandlingerne er intense og individuelle, og jeg tilstræber at give en helhedsbehandling som relaterer til dit liv og dig.
Det er mit personlige og faglige mål at sætte dig fri fra dine problemer,
så dit potentiale og dine ressourcer kan få plads til at udvikles,
så din sjæl får sin frihed tilbage, og du mærker din indre styrke.

De fleste behandlingsforløb består af 2 - 3 behandlinger.
De varer typisk 1 - 1,5 timer.

Hypnose behandling kontra hypnoterapi behandling 
Hypnose
er forslag eller instruktioner, som du passivt modtager. Tidligere brugte hypnotisører udelukkende suggestioner, og der er stadig hypnotisører af ”den gamle skole”, som uden forsamtale giver en behandling på 15 - 20 minutters suggestioner.  
Suggestioner indgår som en del af en hypnoterapi, når jeg giver dig dit eget ønsker om f.eks. rygestop tilbage i specielt, formulerede sætninger. Fordi du er i hypnotisk tilstand, optager du suggestionerne i din underbevidsthed. Derved opnås effekten. 
Din opgave er at være åben om det, du søger hjælp til. Under hypnoterapien følger du følge mine suggestioner - nærmest som en skuespiller, der udfylder rollen, guidet af en instruktør, og du må deltage i dialogen. 
Du har pligt til at oplyse mig om medicinforbrug samt afhængighed af stoffer og alkohol.

Børn 
Ofte benyttes hypnose med suggestioner til mindre børn. Der skabes da en historie, som understøtter de ting, barnet har brug for at ændre. Børnene oplever det nærmest som en meget levende eventyrfortælling.

Hypnoterapeut uddannelse
udbydes af private, men du kan også lære at hypnotisere ved at læse bøger om det eller gennem internettet, da det er let at lære.  
Terapeut-begrebet knytter sig normalt til længerevarende uddannelser, hvortil ofte er knyttet krav om, at den kommende terapeut skal gennemgå et personligt terapiforløb. 
 
Min psykoterapeutiske uddannelse og min etik er din garanti for,  
at du trygt kan lade dig behandle af mig. 

At arbejde med menneskers psyke kræver, at man har bearbejdet sine egne, indre problematikker, for at blive åben og indsigtsfuld. Projektioner og fordomme skal erkendes, og man skal lære at se, når en klients tema berører en personligt, så man kan adskille sine egne problematikker fra klientens. Jeg arbejder - og har arbejdet med selvudvikling igennem mange år. Desuden modtager jeg supervision, så jeg forsat udvikler mig såvel fagligt som menneskeligt. 

Hvad jeg ikke behandler med hypnosetilstand  
Der er desværre tilfælde, hvor jeg ikke kan benytte hypnoterapi. 
Hos ganske få mennesker er åbenhed for hypnose så begrænset, at det ikke lykkes. 
Klienter, som møder op under påvirkning af stoffer eller alkohol, behandles ikke. 
Personer med diagnosen skizofreni, personer med psykoser eller personer, som har været udsat for elektrochokbehandlinger, kan jeg ikke behandle med hypnoterapi eller hypnose. Der kan være andre tilfælde, hvor jeg ikke finder, at min viden er stor nok, til at jeg vil arbejde med hypnoterapi. 


Jeg samarbejder med og henviser til andre behandlere,
når jeg finder, at de er bedre til at afhjælpe et problem.


                             Birgit Plaugmann  
PsykoTerapeut, Coach, HypnoTerapeut, Superviso
r 

Ring og bestil tid nu på tlf.  98 18 66 76 / 60 65 60 63 
- eller send en mail til
liv@triv.dk

Rantzausgade 19 A
9000 Aalborg

  

Ny forskning af selvhypnose - se dette link vedrørende fødsler:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/06/10/131739.htm