Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hypnoterapi og Hypnose

Birgit Plaugmann
Coac

Life coaching 

           

 

Coaching er en fortrolig, personlig udviklingssamtale, der giver dig mulighed for at opnå dine ønskede mål både i arbejdslivet og i privatlivet.
Coaching er relevant i ønsket om bedre helbred, livsstil eller økonomi.
Coaching er velfungerende til stresshåndtering, fordi du får overblik og en plan. 
Vælg nye, gode veje i dit liv ved
hjælp af coachende spørgsmål, som hjælper dig med at undersøge dine ressourcer og muligheder.  
Coaching kan du bruge til mindre ting i dit liv, eller til livets eksistentielle spørgsmål.

Hvad kan coaching give dig? 
Idé udvikling  
Målsætning  
Afklaring 
Stresshåndtering  
At løse konflikter 
At skabe tryghed & Ro  
At udvikle egne ressourcer  
At udvikle egen handlekraft  
At skabe positiv kommunikation

For at opnå dette, må du finde

Mål

Den vigtigste opgave under coachsessionen, er at hjælpe dig med at få afklaret og defineret dit mål. Derfor stiller jeg dig en del systematiske, coachende spørgsmål. Det undersøges også, om du har fundet dit rigtige mål, så andres forventninger ikke forandrer eller tilsidesætter dit eget mål. 

Motivation

Når dit mål er tydeligt og klart, mærker du en vældig lyst til at opnå det. Du får lejlighed til at fokusere på den effekt, målet har på dit liv. Vi ser både bredt og dybt på livsforandringen, så din klare bevidsthed omkring målet styrker din motivation. 

Modstand

Der er ofte modstande på forandringer. Det er nemt at ”falde tilbage” til det gamle. Derfor ser vi på disse modstande, og du vejer dem op imod fordelene ved at nå dit mål, så du sikres de bedste muligheder, for at nå dit mål. 

Midler

En realistisk, detaljeret planlægning vil støtte dig i at nå dit  mål.  xxxxxxxxxxxxxx                                                                                

 

 

Coachens opgave  

• at lytte aktivt og give klienten lejlighed til dyb refleksion  
• at give klienten plads til at tale sig ind i problemstillingerne og afdækker muligheder for at agere 
• at finde ud af, hvad der virkelig motiverer klienten, baseret på respektfuld drøftelse og inspiration 
• at støtte en proces, hvor klienten bearbejder indtryk, holdninger og værdier og finder kreative og alternative synsvinkler på sin problemstilling 
• at støtte klienten til at forandre sin måde at forholde sig til modstand 
• at motivere til den personlige udvikling og/eller den faglige fremdrift, som giver mere energi og frihed

Min psykologiske baggrund og mangeårige erfaring i at arbejde med mennesker præger sessionerne og sikre en god tryghed og etik. 
Er du interesseret, kan en hypnoterapeutisk session aftales i forløbet, for at sætte stærkere fokus på forandring af dine tankemønstre.

Ved første møde planlægges et individuelt forløb ud fra til klientens ønsker og behov, et typisk forløb er på mellem 4 - 12 sessioner af 1½ times varighed.


Klientens ressourcer
 

Du er eksperten i dit eget liv. Du udforsker og afklarer visioner, værdier, ønsker og mål. Du hjælpes til at fokusere på muligheder frem for begrænsninger og til at omsætter modstand til konstruktive løsninger og motivation. Du får øget indsigt, bevidsthed og selvansvarlighed. 


Hvad er en coach?
  

En coach er en person, der formår at stille en række spørgsmål til klienten, som derved bliver afklaret omkring sit mål, og omkring de ting, der blokerer for målet. Coachen aktiverer klientens ansvarlighed og kreativitet via empati og den særlige udviklingsdialog. En coach arbejder ikke i det terapeutiske, dybde felt, og giver heller ikke færdige løsninger.  
Coachen lytter og observerer; tilpasser sin arbejdsmetode til den enkelte klient, og sætter sine egne meninger og behov til side.
 

 

                             Birgit Plaugmann  
PsykoTerapeut, Coach, HypnoTerapeut, Superviso
r 

Ring og bestil tid nu på tlf.  98 18 66 76 / 60 65 60 63 
- eller send en mail til
liv@triv.dk

Rantzausgade 19 A
9000 Aalborg