Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hypnoterapi og Hypnose

Birgit Plaugmann
 

Psykoterapi  
Du får mulighed for at se på dit daglige liv, og at se på, hvad der får dig til at handle som du gør. Der er fokus på, hvad du kan gøre her og nu, for at komme til at trives og fungere bedre.  
  
Om eksistentiel terapi 
Jeg arbejder ud fra den eksistentielle metode og fokuserer dermed mindre på barndommen end på det, du oplever lige nu.
Frihedsbegrebet udtrykker den opfattelse, at vi har mulighed for at vælge, hvordan vi vil forholde os til de situationer, vi er i.
Den eksistentielle synsmåde tilskynder os til at leve et godt liv ud fra vore egne idealer og standarder. Målet er at hjælpe dig med at fastlægge, hvad der betyder noget for dig, og give dig støtte til en ønsket forandring.  
Jeg hjælper jeg dig med at undersøge dit nuværende ståsted i livet. Du sætter ord på - handlinger, adfærd, tanker, fantasier, følelser - alt det, der præger dit liv.
Jeg hjælper jeg dig gennem rummelig forståelse, empati, spejling og udfordringer, så du mærker og erkender de følelser og indsigter, der er forbundet med tankerne. 
Vi undersøger, om dit konkrete liv fører til de ønsker, du har for dit liv.  
Eksistentiel terapi kan kort sagt ses som en proces, hvor du udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld, og får støtte til at følge de valg, du foretager. 
Behandling med psykoterapi er gerne et længerevarende udviklingsforløb, hvor du bearbejder konkrete hændelser og samtidigt udvikler dig personligt.

Hypnoterapi og psykoterapi - kombination
I et psykoterapeutisk behandlingsforløb vælger nogle klienter en til to hypnoterapeutiske behandlinger på specifikke emner.  
  
Klientens indstilling 
Du må være rede til at undersøge dit liv på det konkrete og det følelsesmæssige plan, og sætte spørgsmålstegn ved dine egne, grundlægende antagelser. Derved kan nye indsigter danne grobund for anderledes handlinger og ny energi.  Dette sker i det tempo, der passer med din udvikling.  
  
En psykoterapi  varer 1 eller 1½ time efter aftale. 
....................................................................................................................................

Jeg samarbejder med og henviser til andre behandlere,
når jeg finder, at de er bedre til at afhjælpe et problem.


                             Birgit Plaugmann  
PsykoTerapeut, Coach, HypnoTerapeut, Superviso
r 

Ring og bestil tid nu på tlf.  98 18 66 76 / 60 65 60 63 
- eller send en mail til
liv@triv.dk

Aalborg & Hjørring