Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hypnoterapi og Hypnose

Birgit Plaugmann
 

Om Børn og Unge

Vi gør det bedste, vi kan for vores børn
- en stor opgave i vort foranderlige samfund
Vi laver alle fejl i kontakten til barnet og i opdragelsen
¨Dit barn og du/I og kan opnå bedre trivsel og udvikling
gennem vejledning eller behandling
 

 • Har dit barn lavt selvværd eller lav selvtillid
 • Har dit barn koncentrationsbesvær
 • Er dit barn indadvendt eller udad reagerende?
 • Isolerer dit barn sig
 • Er dit barn tit i offerrollen
 • Er dit barn ofte part i konflikter
 • Savner dit barn kontakt - og afviser det måske samtidig kontakt?
 • Er der megen vrede i dit barn?
 • Lyver dit barn?
 • Har dit barn uhensigtsmæssige spise-, sove- eller PC- vaner?
 • Tager dit barn alkohol eller stoffer?
 • Er dit barn mobber/ bliver det mobbet?  

Børn og unge har brug for, at vi følger dem og ser, hvordan de trives. De har brug for støttende, kærlig kontakt og grænser, og for at mærke, de betyder noget for deres forældre. Sociale færdigheder som at skifte mellem selv at være i centrum og at lade andre få pladsen, skal udvikles i løbet af barndommen, så børnene kan fungere i skolen og i livet. Faste regler og grænser giver børn og unge tryghed. Kan de styre og selv bestemme, kan de føle, at ”mor og far er ligeglade med mig”. Der kan være stor forskel på, hvordan forældre oplever deres barn har det, og hvordan barnets selvbillede er.

Nogle børn føler sig allerede i børnehaven alene og fortabte. 
I skolen kan det sociale og det faglige pres være overvældende, og en følelse af, at være forket eller udenfor, opstår nemt. Børn er kreative i deres forsøg på at ”være noget særligt”. Har de ikke ressourcer til at klare skoleopgaverne eller de sociale krav, kan de blive eksperter i larm, mobning, pjæk. Er barnets verden konfliktfyldt, kan det have opgivet troen på at blive forstået og accepteret. De negative handlemønstre kan ændres - normale børn og unge ønsker at fungere og trives.  
Sidder dit barn fast i problemer med skole, kammerater, familie, kan en neutral, respektfuld voksen lytte og hjælpe med at skabe overblik og struktur i kaos. 

Terapi til børn og unge  
Der er forskellige, gode behandlingsmuligheder til børn og unge.
De vælges ud fra en vurdering af, hvilken der vil virke bedst.
Hypnose aftales altid på forhånd med både barn/ung og forælder.
Alt tilrettelægges ud fra barnets alders- og udviklingstrin, personlighed og problemernes art.

Nogle børn og unge er forhåbningsfulde, når de skal i behandling. De har en forventning om, at deres liv vil blive forbedret gennem terapiforløbet. 
Andre kan være modvillige. De skal først opleve kontaktformen - at de bliver lyttet til med respekt og tålmodighed - før de gradvist bliver tillidsfulde og åbner sig.
Det enkelte barn/den unge vil i terapiforløbet blive mødt med empati og accept af sin personlighed - men ikke nødvendigvis af sine handlinger. I terapien kan jeg skabe det neutrale rum, som giver plads til forandring og udvikling. Barnet/den unge kan fortælle om sine tanker, fantasier, følelser og handlinger. Består problemet i konflikter med omgivelserne kan formålet med behandlingen være at skabe grobund for ansvarsfølelse, og forståelse for, at barnet/den unge selv har et valg - og at ethvert valg har konsekvenser. 
Mindre børn mødes i terapi med leg for at afkode det, der skal arbejdes med, og som led i terapien. 
Effekten af behandlingerne er bedre samspil med familie og omverden, samt et øget selvværd

Psykoterapi og legeterapi  
Psykoterapi giver barnet/den unge en forståelse for og erkendelse af egne handlemåder. Selvindsigt og selvværd vokser, og gradvist opbygges en ny forståelse for, hvordan livet kan gøres anderledes, mere hensigtsmæssigt og lettere. De nye handlemåder og omgivelsernes reaktion herpå analyseres, og der gives støtte til fortsat forandring.   
Mindre børn mødes i terapi med leg både for at afkode hvilke ting, der skal arbejdes med og som led i denne bearbejdning.   
  
  
Hypnose til børn og unge  
Børn og unge er gerne nemme at behandle med hypnose på grund af deres fantasi og forestillingsevne. De gode resultater hypnosebehandling medfører, kan forholdsvis hurtigt give livsglæde og ro til hele familien - og en ny, positiv mulighed for barnet / den unge.  
Hypnose til mindre børn består ofte i en historie, som understøtter de ting, barnet har brug for at ændre - børnene oplever det nærmest som en meget levende eventyrfortælling. Metaforer bruges derved til at skabe ændringer i barnets / den unges liv.

HypnoTerapi til børn og unge  
Forskellen fra hypnose består i, at barnet og jeg taler sammen, mens barnet er i hypnosetilstanden. Ofte guides barnet / den unge i en regression tilbage til det tidspunkt, hvor problemet opstod. Det bliver bearbejdet, og derfor fylder og påvirker det ikke barnet som før. Regression er bl.a. hjælpsomt ved angst, social fobi, fastlåste roller og generel mistrivsel.

Alder: Det er muligt at arbejde med ret unge børn i hypnose - fra ca. 5 år. De yngste børn profiterer godt af ”hypnose-eventyr”. Lidt ældre børn og unge har ofte både glæde af forsamtalen og af selve hypnoterapien.   
  
Forældrenes opgave  
At respektere, barnet er i centrum, og understøtte dets behandlingsforløb på en sådan måde, at barnet både mærker ligeværd og sit eget ansvar. Forældre kan i være til stede i den del af samtalen, hvor hypnose bliver beskrevet for barnet.   
At ringe og spørge, hvis der er tvivl omkring behandlingsforløbet - det er vigtigt for barnet at mærke, at forældrene er åbne, trygge og tillidsfulde.  
At acceptere, barnet ikke altid har lyst til eller ord til at fortælle om behandlingen. Det kan være, at tingene er faldet på plads, og barnet/den unge har givet slip på noget, som ikke skal åbnes igen, eller fordi de stadig bearbejder følelserne eller indtrykkene.   

Får jeg kendskab til alvorlige forhold, bliver forældrene informeret. Er det forhold, som falder ind under anmelderpligten, vil myndighederne blive underrettet. 

Forældrevejledning 
Det er dejligt og krævende at have børn. Som forælder er du rollemodel for dit barn. Du skal være den modne, ansvarlige, og du skal lære dit barn at samarbejde og tage ansvar.

Men hvad nu, hvis dit barn ikke vil samarbejde, ikke vil overholde de grænser, du sætter? 
................................................................................................................................ 
De daglige problemer kan være:

 • hvem bestemmer hvad
 • opdragelsesmetoder
 • hvordan taler man sammen
 • at forstå hinandens behov
 • hvordan løses konflikter
 • skoleproblemer
 • sengetider
 • teenage-problematik
 • at føle sig alene med forældreansvaret

Forældrevejledning giver dig mulighed for at diskutere dine bekymringer. Din kontaktform med barnet og dine opdragelsesmetoder kan undersøges - hvordan opleves dette for barnet? Forældrevejledningen giver dig hjælp til at se, hvad du kan gøre anderledes i din kontakt med barnet. Det giver dig hjælp til at finde dine ressourcer og kompetencer.

Jeg tror på, at alle vil deres børn det bedste, og at alle gør deres bedste.
Nogle gange viderefører vi ubevidst negative elementer fra vor egen opvækst til vores egne børn.
Det er ”blinde pletter”, derfor er vi ikke klar over, at det faktisk er det, der sker
  

Forældrerådgivning er samtaler på 1½-2 timer. Første gang oftest 2 timer.  
Der er mulighed for telefonisk rådgivning i akutte situationer og for aftalt, telefonisk forældrevejledning og forældrecoaching 

 

Jeg samarbejder med og henviser til andre behandlere,
når jeg finder, at de er bedre til at afhjælpe et problem
.


                             Birgit Plaugmann  
PsykoTerapeut, Coach, HypnoTerapeut, Superviso
r 

Ring og bestil tid nu på tlf.  98 18 66 76 / 60 65 60 63 
- eller send en mail til
liv@triv.dk

Rantzausgade 19 A
9000 Aalborg