Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hypnoterapi og Hypnose

Birgit Plaugmann
 

Familieterapi  
Der er en forbundenhed og en afhængighed i enhver familie uanset, om familiefølelsen er god og positiv, eller konfliktfyldt og fjendtlig. Trives én i familien dårligt, påvirker det hele familien. Problematisk adfærd hos børn ses derfor ikke isoleret fra resten af deres omverden.  
Ondt i familien medfører ofte, at tv og computer bliver ”gemmestedet”, hvor den enkelte isolerer sig. Overarbejde kan være attraktiv frem for et stressende, negativt familieliv. Uenighed om opdragelse og manglende tolerance og fleksibilitet gør, at konflikter sjældent løses, så alle bliver tilfredse. Der mangler glæde ved samværet i familien.

Familieterapi giver alle familiemedlemmerne mulighed for at udtrykke deres mening, ønske og behov. Den hjælper med at finde ind til kernen i problemet, når opmærksomheden rettes på samspillet i familien. Der er fokus på familiens ressourcer og muligheder for at skabe en positiv udvikling. Der findes nye handlemåder, som foranrer et fastlåst familiemønster og giver muligheder for positive forandringer.  
Forløbet kan bestå i en møder med hele familien, sideløbende kan der være et forløb med et eller flere børn, parterapi og forældrecoaching.

Forældrecoaching  
Forældrecoaching giver dig mulighed for at blive bedre til at være den forælder, du ønsker at være! Som forælder er du rollemodel for dit barn. Du må påtage dig ansvaret og finde balancen mellem at stille alderssvarende krav og være lydhør, så du skaber gunstige opvækstforhold for dit barn. Er rollerne fastlåst, er der vrede og negative forventninger, kan ny forståelse af barnet/den unges adfærd give dig mod på og lyst til at skabe forandringer. Det kan dreje sig om nogle konkrete konflikter mellem dig og dit barn, og det kan være konflikter mellem dig og din partner skabt af uenighed om opdragelsen.
  

Jeg samarbejder med og henviser til andre behandlere,
når jeg finder, at de er bedre til at afhjælpe et problem.

                             Birgit Plaugmann  
PsykoTerapeut, Coach, HypnoTerapeut, Superviso
r 

Ring og bestil tid nu på tlf.  98 18 66 76 / 60 65 60 63 
- eller send en mail til
liv@triv.dk

Rantzausgade 19 A
9000 Aalborg

.................................................................................................................................